Artiste School thiết kế các khóa đào tạo chuyên sâu về các loại nhạc cụ:

– Saxophone; clarinet, trumpet;

– Recorder, flute;

– Trống: Jazz, nhạc nhẹ;

– Cajon; Mandoline; Harmonica;

– v.v…

Học viên được trang bị kiến thức tổng quát về nhạc lý, kỹ thuật biểu diễn độc tấu và hòa tấu trong nhiều thể loại âm nhạc từ classic đến jazz, pop,…