Artiste tổ chức các khóa học diễn xuất dành cho người lớn và trẻ em, gồm các môn học:

  • Kỹ thuật biểu diễn;
  • Tiếng nói sân khấu;
  • Diễn xuất trước ống kính;
  • Hình thể;
  • Hóa trang;
  • Vũ đạo.