Trường xây dựng các khóa đào tạo MC chuyên nghiệp dành cho người lớn và trẻ em, trong đó học viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng về biểu diễn, giọng nói, ngôn ngữ hình thể và phương pháp xử lý tình huống.