1. Hội họa chuyên sâu

Khóa học chuyên sâu nhằm đào tạo họa sĩ chuyên nghiệp, dành cho sinh viên các trường, học viện về nghệ thuật và cho bất kỳ các đối tượng đam mê hội họa. Chương trình học hướng đến định hình phong cách cá nhân, hoàn thiện kỹ năng vẽ, sáng tác các tác phẩm mang tính nghệ thuật.

Chương trình học bao gồm một số buổi ngoại khóa nhằm tối ưu hóa môi trường sáng tác.

2. Hội họa dành cho người mới bắt đầu

Quan niệm nghệ thuật dành cho tất cả mọi người, Artiste xây dựng chương trình học đặc biệt dành cho học viên chưa từng cầm cọ. Đến với lớp học, bạn được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chất liệu vẽ, màu sắc nhằm sáng tạo ra những tác phẩm đặc biệt theo các chủ đề khác nhau.