Artiste School xây dựng các lớp guitar cổ điển, nhạc nhẹ và đệm hát từ cơ bản đến cao cấp dành cho người lớn và trẻ em.

Bên cạnh kiến thức và kỹ năng về guitar, học viên được tiếp cận và thực hành các thể loại âm nhạc khác nhau theo hình thức độc tấu và hòa tấu.

Bên cạnh những lớp học chuyên sâu dài hạn, Artiste School thiết kế những khóa học guitar đặc biệt dành cho học viên có nhu cầu đặc biệt: biểu diễn, tham gia các cuộc thi…