Belly dance là môn nghệ thuật linh hoạt, giúp tôn vinh vẻ đẹp và sự uyển chuyển của cơ thể. Chương trình đào tạo belly dance tại Artiste với nhiều cấp độ, giúp học viên làm quen từ những điệu múa cơ bản đến xây dựng kỹ năng trình diễn từ phổ cập đến chuyên nghiệp.

Tại Artiste School có các lớp belly dance dành cho người lớn và trẻ em.