Artiste School có những chương trình đặc biệt dành cho các em có năng khiếu xuất sắc về nghệ thuật (âm nhạc, mỹ thuật, múa, nhiếp ảnh…) nhằm bồi dưỡng, định hướng lâu dài để các em có cơ hội tiếp tục học nâng cao ở các nước Châu Âu.