Lớp sáng tác nhạc tại Artiste School giúp học viên xây dựng, phát triển những kiến thức và kỹ năng sau:

  • Khả năng cảm thụ âm nhạc;
  • Kiến thức tổng quát về nhạc lý;
  • Những quy tắc trong sáng tác âm nhạc;
  • Cấu trúc tác phẩm âm nhạc;
  • Thủ pháp phối hợp âm thanh;
  • Xử lý ca từ;
  • Dàn dựng và biểu diễn tác phẩm âm nhạc.