Lớp luyện thi âm nhạc:

Artiste School có các khóa học đặc biệt về âm nhạc nhằm chuẩn bị kiến thức và các kỹ năng cần thiết cho học viên để bước vào các kỳ thi tuyển cho các trường và học viện âm nhạc trong nước và quốc tế.

Lớp luyện thi mỹ thuật

Chương trình luyện thi môn vẽ (khối V, khối H) trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng nhằm chuẩn bị cho kỳ thi vào các trường và học viện về mỹ thuật và kiến trúc. Học viên được kiểm tra trình độ và được đội ngũ giảng viên tư vấn nhằm định hướng đúng môi trường học tập tương lai tùy theo năng khiếu của mình.