Artiste School giới thiệu những khóa học đặc biệt:

– Cảm thụ âm nhạc dành cho người lớn, trẻ em, người hưu trí,…;

– Nhạc cụ hỗ trợ trí nhớ;

– Nghệ thuật biểu diễn;

– Hướng dẫn kỹ thuật thu âm;

– Hướng dẫn nghe nhạc không lời;

– v.v…