Nhằm tạo sân chơi nghệ thuật cho tất cả mọi người, Artiste School thiết kế những khóa học đặc biệt về mỹ thuật:

– Tìm hiểu mỹ thuật dân gian Việt Nam;

– Vẽ theo phong cách manga;

– Thủ công và bé;

– Sản phẩm handmade từ nguyên liệu tái chế;

– Xếp giấy nghệ thuật;

– Cắm hoa nghệ thuật;

– Trang sức handmade;

– v.v…