Giám đốc: PGS.TS Văn Thị Minh Hương

PGS.TS Văn Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm (Nguyên Giám đốc Nhạc viện TPHCM) là Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TPHCM, Thành viên sáng lập của SEADOM (Hiệp hội Hiệu trưởng các Nhạc viện Khu vực Đông Nam Á), Thành viên Ban Biên tập tạp chí ASEAN Musicology.

Phó Giám đốc: Th.s Mai Thanh Sơn

Thạc sĩ Mai Thanh Sơn là nghệ sĩ biểu diễn đàn nguyệt và bộ gõ dân tộc được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc dân tộc. Với khả năng biểu diễn được nhiều loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam, anh được mời biểu diễn tại các sự kiện quan trọng, lưu diễn và giới thiệu âm nhạc Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mai Thanh Sơn hiện là giảng viên Khoa Âm Nhạc Dân Tộc và Trưởng phòng Đối ngoại của Nhạc viện TP.HCM.

TRƯỜNG NGHỆ THUẬT ARTISTE

Artiste xác định sứ mệnh góp phần nâng cao nhận thức thẩm mỹ nghệ thuật; đào tạo – bồi dưỡng đội ngũ tài năng về nghệ thuật; đồng thời mang những giá trị nghệ thuật cao cấp đến với đông đảo công chúng và cộng đồng.