Dance sport (khiêu vũ) là bộ môn mang tính biểu diễn cao, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, sự linh hoạt. Khiêu vũ còn mang tính tương tác, giúp học viên tăng cường sự tự tin, nâng cao khả năng giáo tiếp.

Lớp khiêu vũ tại Artiste School dành cho người lớn và trẻ em, trang bị kiến thức tổng quát về khiêu vũ và thực hành các điệu nhảy rumba, valse, tango, cha cha cha, swing, bebop, pasodoble, jive,…