Thông Báo (VỀ VIỆC HỖ TRỢ KHÁN PHÒNG BIỂU DIỄN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THỰC NGHIỆM VHNT TP.HCM)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ SÂN KHẤU THỂ NGHIỆM LẦU 01

Hình ảnh: Sảnh ngoài Sân khấu thể nghiệm lầu 01
Hình ảnh: Khán phòng với diện tích hơn 300m² (17m*18m)
Hình ảnh: Trang trí khán phòng biểu diễn tại Sân khấu thể nghiệm
Hình ảnh: Các sự kiện diễn ra tại Sân khấu thể nghiệm.